Системи автоматизації виробництва

Системи автоматизації виробництва
Автоматизація виробництва — це діяльність спрямована на передачу функцій управління і контролю, які раніше виконувалися людиною, автоматичним пристроям, приладам і механізмам, що дозволяє досягти збільшення обсягу виробництва, забезпечити високу якість продукту, зменшення кількості браку і залежності від людського фактора.

SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) — програмний комплекс, що забезпечує роботу в режимі реального часу і службовець для збору, обробки, архівування та контролю даних. SCADA системи є частиною АСУ ТП. Ознайомитись з лідером серед SCADA систем iFIX компанії GE Digital на https://indusoft.com.ua/ifix/.

Системи автоматизації виробництва:

— ERP (Enterprise Resource Planning) відповідає за організацію роботи всіх відділів організації. Головна функція системи — підвищення ефективності використання ресурсів підприємства за рахунок математичних методів планування.
— BI (Business intelligence) — ПО, яке здійснює збір і комплексний аналіз інформації, завдяки яким приймаються бізнес-рішення.
— MES (Manufacture Execution System) здійснює управління персоналом, відповідає за логістику і контроль. Оптимізує діяльність кадрів, тим самим зменшуючи собівартість і покращуючи роботу системи.
— SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) — програмний комплекс, що забезпечує роботу в режимі реального часу і службовець для збору, обробки, архівування та контролю даних. SCADA системи є частиною АСУ ТП.
— WMC (Warehouse Management System) — це ПО, що служить для автоматизації роботи складу і складського комплексу. Це ПО забезпечує централізоване управління над усіма процесами роботи складу.
— PLC (Programmable logic controller) — логічний контролер, службовець для автоматизації виробничих операцій. Контролер здійснює збір, зберігання і перетворення інформації і передбачає роботу в режимі реального часу.

Розглядають такі рівні управління: стратегічний, тактичний і оперативний. Дані системи служать для виконання різних видів завдань, які розрізняються між собою частотою обробки даних.