Центр оцінки і розвитку персоналу: визначення і сфери застосування

Центр оцінки і розвитку персоналу: визначення і сфери застосування
Навчання персоналу — одна з невід’ємних умов розвитку підприємства. У свою ж чергу, центр оцінки і розвитку персоналу допомагає сформувати комплексну програму навчання персоналу і зробити її максимально ефективною.

Центр оцінки і розвитку персоналу: завдання

Необхідність навчання персоналу не піддається сумніву. Однак, будь-яке навчання вимагає вкладень, особливо, фінансових. Методи центру оцінки та розвитку персоналу допоможуть якомога швидше окупити вкладення в професійний ріст співробітників. Центр оцінки і розвитку персоналу підходить для вирішення таких завдань як:

— Визначення професіоналізму і різнобічний опис особистісних якостей співробітників.
— Вимірювання потенціалу для професійного розвитку у кожного співробітника.
— Підготовка кращих кадрів для компанії.
— Розробка програм підвищення кваліфікації співробітників з урахуванням індивідуальних особливостей.
— Створення та впровадження системи мотивації кар’єрного росту для співробітників.
— Розробка оптимальної системи розстановки кадрів і їх переміщення всередині організації.
— Створення кожного працівника такого психологічного клімату, в якому він/вона зможе максимально розкрити свій потенціал.

Подібний комплекс процедур допоможе істотно посилити мотивацію персоналу до навчання і підвищити лояльність співробітників до компанії.

Центр оцінки і розвитку персоналу: основні етапи комплексу

Центр оцінки і розвитку персоналу — це цілий комплекс процедур, що включає в себе такі етапи як:

— Обґрунтування важливості, визначення цілей, критеріїв оцінки та профілю всіх посад на підприємстві.
— Формулювання критеріїв, за якими буде проходити ассессмент оцінка співробітників.
— Розробка методики індивідуальної оцінки кожного співробітника.
— Планування оцінки та розвитку персоналу на найближчий час.
— Навчання менеджменту методикою центру оцінки та розвитку.
— Аналіз отриманих результатів.
— Розробка плану навчання для кожного співробітника.
— Навчання і розвиток персоналу.
— Аналіз результатів навчання.
— Рішення менеджменту на основі аналізу результатів навчання.

Як правило, всі ці завдання вирішуються шляхом використання різних інструментів, вибір яких залежить від конкретного випадку.

Важливість центру оцінки та розвитку персоналу

Навчання і розвиток професійних навичок персоналу — безперервний процес. Тому центр оцінки і розвитку персоналу як комплексний підхід до цього процесу необхідний будь-якій сучасній компанії. Однак, є деякі ознаки, які сигналізують про необхідність впровадження подібного центру, якщо його ще немає на підприємстві. наприклад:

— «Плинність» персоналу.
— Зниження якості роботи співробітників.
— Складнощі з підбором кадрового резерву.
— Нестабільний психологічний клімат, конфлікти в колективі.
— Падіння прибутку (особливо, різке).
— Необхідність «оновлення» кадрового складу шляхом підвищення кваліфікації.

Всі ці ознаки показують необхідність впровадження центру оцінки та розвитку персоналу. Подібний центр може функціонувати на базі відділу кадрів (якщо підприємство досить велике) або підтримуватися силами сторонніх фахівців для підприємств малого та середнього бізнесу.