Які особливості має кандидатська дисертація?

Які особливості має кандидатська дисертація?
Кандидатська дисертація — це трудомістка робота, виконана в науковому стилі. У цьому проекті автор повинен детально розглянути теоретичні аспекти в рамках конкретної теми, показати її актуальність та необхідність реформування.

Дані, відображені в кандидатській дисертації, повинні бути достовірними, обґрунтованими, унікальними. В основі дослідження лежать відомості про нові явища, закономірності, факти, окремих моментах, які знайшли підтвердження в інших теоріях або на практиці. До речі, заказать кандидатскую диссертацию можна, перейшовши за посиланням.

Особливості кандидатської дисертації:

— У кандидатській дисертації повинен бути присутнім порівняльний аналіз. В ході цього заходу дослідник отримує об’єктивні дані, висловлює власну точку зору. Важливо, щоб всі пропозиції і припущення були аргументовані і оцінені. Таким чином, автор підкреслить недосконалість колишніх теорій, актуальність теми, новизну роботи.

— Особливість кандидатської дисертації також полягає в тому, щоб все умовиводи, гіпотези і рекомендації були обґрунтовані і доведені. Кожна теза і факт повинен мати аргумент, підтвердження. Обов’язкове використання професійної термінології, розрахунків чи іншої доказової бази, яка демонструє ефективність пропонованих заходів або «старість» і невідповідність дійсності переконань інших претендентів, вчених. Для цього необхідно спиратися на перевірені, достовірні та обґрунтовані джерела.

— Не менш важливою специфікою кандидатської дисертації є те, що вона створюється на правах рукопису, але при цьому в ній повинні бути дотримані всі основні вимоги щодо оформлення і викладу, які пред’являються до друкованих праць. Кожна наукова робота повинна бути виконана у відповідності з принципами: витримка наукового стилю, відсутність помилок і прорахунків, логічність і зв’язність тексту. У кандидатській дисертації важливо вказати актуальність, новизну і практичну значимість. Саме ці критерії підкреслюють специфіку та роль пропонованих заходів в даний час.

— Наявність робочого плану дозволить написати якісну кандидатську дисертацію. Видатні вчені відзначають, що формування звичайного плану роботи недостатньо. Важливо створити робочий план. У ньому кожен підпункт коротко описується, щоб автор не забув головну думку і що хотів відобразити в кожному розділі. Згодом кожен підпункт може доповнюватися новою інформацією, позначками. Важливо в робочому плані відзначити питання, на які слід відповісти в обов’язковому порядку. Вони допоможуть повноцінно розкрити тему.

— Кандидатська дисертація не терпить копіювань і надмірного цитування. Як і в будь-якому науковому дослідженні, тут буде присутній теоретична глава, в ході якої автор буде вивчати праці своїх попередників, аналізувати їх. Важливо, щоб робота зі збору та обробки, систематизації матеріалу не привела до простого копіювання. Автор повинен правильно викласти свою думку, спираючись на знайдену інформацію, доводячи на її основі свою правоту або точку зору. У кандидатській дисертації важлива позиція дослідника, його висновки, його розумова робота.

— Кандидатська дисертація знаходить своє відображення в науковому середовищі. Як правило, в таких дослідженнях автор висуває власну теорію і намагається її довести, продемонструвати її ефективність. Основна мета такої роботи полягає у визначенні актуальної наукової проблеми.

— Кандидатська дисертація відрізняється від інших наукових робіт обсягом. У більшості випадків її обсяг не перевищує 200 сторінок. Докторська робота може перевершувати 200-300 сторінок в залежності від складності теми, кількості розглянутих підпунктів, етапів.

— У кандидатській дисертації в якості джерел літератури можна використовувати не тільки наукові статті, дисертації, а й підручники. У докторській роботі використання навчальних посібників неприпустимо. Досвідчені автори рекомендують використовувати в якості «бази» для створення кандидатської дисертації наукові статті, опубліковані в журналах. Такі матеріали проходять тотальну перевірку на якість, а вибухнула навколо них дискусії демонструють всі переваги і недоліки висунутої теорії, відкривають місця, над якими можна попрацювати.

— Для захисту кандидатської дисертації необхідно написати автореферат, який буде коротко відображати суть і хід дослідження. Важливо відобразити в ньому основні аспекти роботи, практичну значимість, актуальність і новизну. Саме з цим документом ознайомляться всі члени екзаменаційної комісії. Тому слід приділити особливу увагу його написання. Ця робота створює перше враження і демонструє хід думок дослідника.