Особливості перекладу технічної документації

Особливості перекладу технічної документації
Переклад технічної документації — послуга бюро, в рамках якої перекладу підлягають креслення і відомості, довідники, посібники, інструкції, технічні паспорти, специфікації та інші види документів з технічної та науково-технічної галузей. Які особливості послуги?

Важливі якості роботи

До якісного технічного перекладу пред’являється ряд досить суворих вимог:

— Точність. Цим переклад технічної документації відрізняється від роботи з різного роду художніми творами. Інформація подається чітко, послідовно і з максимальним відповідністю оригіналу. Навіть мінімальні відхилення неприпустимі.
— Сухість. Перекладені технічні тексти не мають емоційного забарвлення. Їх мета — передати інформацію, а не викликати у читача будь-які емоції або пориви. З цієї ж причини перекладач не пише від себе, що дозволено в художньому перекладі.
— Повнота. Неприпустимі пропуски і довільні скорочення оригінального тексту на розсуд перекладача. Обсяг результату може відрізнятися від оригіналу, але ці відмінності повинні мінімальними і не на шкоду повноті передачі інформації.
— Ясність. У перекладі не повинні бути присутніми неясні формулювання, який заважають правильно сприймати оригінальний зміст. Щоб досягти цього, перекладачеві часто доводиться перебудовувати порядок слів у реченні при перекладі на українську мову.

Щоб результат відповідав перерахованим вимогам, радимо перейти по ссылке і замовити технічний переклад, який виконає фахівець з досвідом і кваліфікацією в потрібній сфері.

Правила перекладу технічних документів

Робота перекладача технічної документації має наступний ряд особливостей і правил:

— Технічний переклад вимагає від фахівця постійного розвитку та самоосвіти. Навіть популярні терміни з часом можуть розширювати своє значення або замінюватися іншими термінами. Він не знає цього перекладач буде допускати безліч помилок.
— Іноді зустрічаються терміни, які не відображені в словниках з тієї чи іншої галузі. У цьому випадку перекладач або знаходить перекладної еквівалент терміна, або зовсім створює новий еквівалент в мові відповідно до правил термінотворення.
— В рамках однієї роботи використовується одноманітність термінів, позначень, символів і скорочень. Тільки в цьому випадку готовий результат легко читається і не викликає ускладнень при вивченні. До того ж це значно спрощує роботу редактора.

Ще одна важлива особливість — велика увага приділяється точності перекладу заголовка технічної документації. Це не так просто, так як в закордонній літературі отримав назву описано коротко і з деякою кількістю рекламних. Завдання перекладача — перевести його у відповідності з нормами української чи іншої мови, на який виконується переклад.

Галузі, де потрібен технічний переклад

Технічний переклад з англійської на українську та інші мови потрібен в безлічі галузей:

— інженерія та будівництво;
— нафтогазова промисловість;
— енергетика, в тому числі атомна;
— медицина і фармацевтика;
— зв’язок і телекомунікації;
— електрика та електроніка;
— хімічна промисловість.

Перекладачі мають справу з інструкціями, мануалами, буклетами, книгами, описами, схемами і кресленнями різного об’єму і складності. Часто перекладу підлягають контракти, договори та кошториси, в яких навіть найменша помилка критична. До роботи допускаються кращі фахівці.