Що таке фінансово-економічна експертиза?

Порядок проведення фінансово-економічної експертизи

Фінансово-економічна експертиза проводиться за ініціативою будь-якої юридичної або фізичної особи. Такий висновок експертизи складається заздалегідь і допомагає уникнути несподіваних результатів в судовому процесі. Фінансово-бухгалтерська експертиза може проводитися незалежними експертними лабораторіями. Їх висновок не відрізняється від результатів дослідження, яке проводить державними експертними установами.

Для проведення будь-якого з досліджень експерту, наприклад, такого як https://euro-sudexpert.ru/finansovo-kreditnaya/, необхідний процедурний документ про призначення експертизи або подачі заявки на експертне дослідження. У ньому вказуються питання, на які заявнику, органу слідства або суду потрібно отримати відповідь, наприклад:

  1. Якщо метою перевірки є перевірка обґрунтованості відкликання перевірки звіту або аудиту підприємства, в питанні для експертизи необхідно вказати, які висновки ставляться під сумнів;
  2. Якщо в ході експертизи досліджується заборгованість по кредиту, то важливим документом для вивчення буде розрахунок такої заборгованості.

Для довідки! Найважливішим об’єктом економічного дослідження є документ, що містить економічні розрахунки, в яких обгрунтованість врегулювання викликає питання або побоювання.

Разом із заявою, ухвалою або постановою експерту надаються необхідні відповідні документи, а саме:

  • Податкові, бухгалтерські, первинні документи та банківські виписки;
  • Головну бухгалтерську книгу, податкову і статистичну звітність (баланси);
  • Інші зведені документи, що мають значення для спору

Важливо знати! Перед тим, як подати їх для проведення фінансово-економічної експертизи необхідно переконатися, що зазначені документи містять всі необхідні дані для дослідження і вирішення проблеми.

У разі, якщо бухгалтерський облік компанії вівся в електронній формі, для перевірки необхідно:

  • роздрукувати необхідні бухгалтерські записи;
  • завірити всі електронні документи уповноваженою особою відповідно до нормативних вимог.

Всі друковані документи повинні бути систематизовані в хронологічному порядку, переплетені і пронумеровані. Якщо немає впевненості, які документи потрібні для проведення фінансово-економічної експертизи, обов’язково потрібно зв’язатися з експертом. Він проконсультує і викладе ситуацію по електронній пошті або по телефону.