Що таке камеральна перевірка СРО

У 2010 році набув чинності закон про те, що кожна компанія будівельників, проектувальників, аудиторів та інженерних вишукувачів має стати членом однієї з організацій, що саморегулюються.

На цій основі виникло багато питань, одним з яких стала камеральна перевірка.

У чому суть камеральної перевірки?

Дуже важлива складова роботи будь-якої організації – відповідність діяльності компанії на вимоги законодавства та внутрішнім правилам СРО (детальніше — тут).

Компанія має підтвердити свою відповідність вимогам СРО, у тому числі наявність у штаті кваліфікованих спеціалістів, які забезпечують виконання заявлених видів робіт у галузі будівництва.

Так само компанія зобов’язана надати всі зміни до статутних документів, якщо вони проводилися протягом минулого року з моменту вступу до СРО.

Хотілося б відзначити, що всупереч поширеній помилці, СРО не має права вимагати з Вашої компанії бухгалтерський баланс, або інші документи, які торкаються фінансових аспектів діяльності організації або становлять комерційну таємницю.

Максимум, що можуть попросити у Вас перевіряючі особи з боку СРО, це копії договорів підряду, та й це більше для підтвердження того факту, що Ваша компанія веде будівельну діяльність, ніж бажання покопатися у ваших фінансових звітах.

Таким чином, суть камеральної перевірки СРО полягає в тому, що спеціальна комісія перевіряє одного або кілька членів СРО. Це може бути як індивідуальний підприємець, так і велика компанія.

Підстави для проведення перевірки

Усі перевірки суворо регулюються. Щороку встановлюється план, у якому розписано порядок проведення рейдів у СРО – це вважається обов’язковою щорічною перевіркою.

Є ще кілька підстав щодо позапланових перевірок. Наприклад, деякі компанії отримали зауваження від комісії.

Їм дається відмірений термін, за який потрібно все виправити та упорядкувати документи. Як тільки термін, наданий на виправлення, спливе, необхідно ще раз пройти перевірку.

Також причиною перевірки може стати скарга на компанію, наприклад, про недотримання регламенту технічної безпеки.

З цього можна дійти невтішного висновку, що камеральна перевірка СРО виконується у тому, щоб переконатися у надійності членів саморегулівної організації.

Підготовка до перевірки

Уповноважена особа, призначена проводити перевірку, обов’язково виконує кілька важливих дій:

  • вивчення та аналіз всієї документації, що підтверджує діяльність організації, що перевіряється;
  • вивчення історії минулих перевірок Якщо були випадки порушень, перевіряючий повинен вивчити папери про виправлення, зроблені за останній період.
  • виділення необхідних здійснення перевірки документів.

Після перерахованих вище заходів робиться висновок про те, що перевірка відбудеться. Готується загальний план, де будуть вказані дати перевірки та відомості, які перевірятимуться.

Далі в організацію надсилається офіційне повідомлення про перевірку.

В повідомленні обов’язково буде вказано:

  1. Назва СРО;
  2. Назва членів СРО (компанії), які перевірятимуться;
  3. Мета та завдання перевірки;
  4. Дата початку та закінчення перевірки;
  5. Перелік необхідної документації.

До перевірочної комісії можуть бути залучені працівники різних напрямів та галузей знань.

Планова перевірка СРО

Планова перевірка – це щорічний захід, включений у єдиний план проведення перевірок. перевірка СРО

Будівельна компанія, яка вже отримала допуск СРО офіційно включено до цього списку.

Перевірка охоплює період від закінчення минулого рейду до нашого часу. Якщо в діяльності компанії було помічено серйозні порушення, то буде охоплено більший проміжок часу.

Про дату початку проведення перевірки перевіряючі повинні повідомити не пізніше ніж за три дні до її початку. Повідомлення буде доставлене електронною поштою або іншим зручним способом.