СМК (система менеджменту якості) – що це таке?

СМК (система менеджменту якості) – це інструмент, що впроваджується на підприємствах з метою забезпечення безперервного контролю за якістю товарів (або послуг), а також оптимізації витрат, підвищення ефективності виробництва тощо.

Більшість підприємств із виробництва різних товарів та послуг застосування СМЯ (детальніше — на сайті https://voenelektronsert.ru) є добровільної процедурою, тобто проводиться з ініціативи керівництва.

За результатами впровадження та перевірки функціонування системи компанія може пройти добровільну сертифікацію та отримати сертифікат ISO. Цей документ є підтвердженням застосування СМЯ, а також виступає ефективним інструментом у конкурентній боротьбі.

Навіщо впроваджується СМЯ у компаніях?

Переваги впровадження системи управління якістю в наступному:

 1. забезпечується безперервний та ефективний моніторинг якості за продукцією, що виробляється, або роботами, які виконує фірма;
 2. скорочуються витрати на виробництво за рахунок проведення контролю та впровадження нових технологій;
 3. зменшується кількість шлюбу;
 4. компанія отримує можливість отримати сертифікат ISO 9001, який забезпечить переваги в конкурентній боротьбі на ринку (наприклад, за участю у держзакупівлях та комерційних тендерах, виході на зарубіжні ринки збуту, при взаємодії з інвесторами та новими діловими партнерами тощо);
  покращується імідж підприємства та формується позитивна ділова репутація;
 5. фірма отримує оптимальні умови для підвищення конкретних позицій та забезпечує безперервно зростаючий потік покупців/клієнтів;
 6. створюються передумови щодо ефективних перетворень у компанії, зокрема – завдяки прозорості ведення документів і бізнес-процесів;
 7. керівники фірми зможуть швидше приймати обґрунтовані рішення з огляду на наявні ризики, що призводять до зниження якості вироблених товарів (або послуг);
 8. на підприємстві покращуються умови та культура праці, а у співробітників формується дбайливе ставлення до використовуваних природних ресурсів;
 9. інше.

Що потрібно для впровадження СМЯ?

Система управління якістю, що функціонує на підприємствах, заснована на дотриманні наступних принципів:

 • орієнтованість фірми на кінцевого споживача (покупця чи клієнта);
 • формування та розвиток корпоративної культури на підприємстві;
 • забезпечення залучення співробітників у всі процеси, що відбуваються в компанії (включаючи прийняття рішень);
 • процесний підхід – починаючи від проектування та закінчуючи постійним удосконаленням;
 • безперервний розвиток і швидка адаптація до мінливих «ринкових реалій»;
 • прийняття рішень з урахуванням фактичних відомостей (ці дані одержують за результатами аналізу, моніторингу, внутрішнього аудиту);
 • взаємовигідні відносини з усіма бізнес-партнерами (постачальниками, продавцями і т.д.).

Для того, щоб впровадити СМЯ, компанії потрібно буде пройти кілька етапів. Першим є проектування (включає визначення термінів, методик, проведення попереднього аудиту діяльності, аналіз використовуваної тех. документації виробництва чи надання послуг тощо.).

Далі розробляється необхідна документація для функціонування системи менеджменту — до неї належить план впровадження, графіки, накази про призначення аудиторів та відповідальних осіб, ППК та інше.

Водночас здійснюється аналіз наявних ризиків, визначення ККТ (контрольних критичних точок), граничних показників кожної ККТ тощо. Обов’язковим етапом є навчання співробітників роботі з системою менеджменту, що дозволяє забезпечити їх максимальну залученість.

Перші результати необхідно проаналізувати та, за необхідності, внести коригування. Надалі моніторинг роботи системи проводиться регулярно – згідно з затвердженим графіком.

На остаточному етапі здійснюється внутрішній аудит функціонування СУЯ.