Інтегровані системи безпеки

Інтегровані системи безпеки
Передумови розвитку інтегрованих систем безпеки

У столітті високих технологій ми живемо з вами. До такої міри високих, що якщо повернутися років на п’ятнадцять назад, то ті досягнення науки, техніки і прогресу, які ми спостерігаємо зараз, здавалися Б нам верхом досконалості і вінцем технічної думки. Але ми вже не ті. Ми бачимо можливості сучасного обладнання та техніки. І на це обладнання лягає з кожним роком більш відповідальне завдання. А чи буває більш серйозне завдання, ніж забезпечення безпеки? Напевно ні.

З плином часу, вимоги до засобів забезпечення безпеки ростуть. Якщо раніше безпеку об’єкта забезпечувалася двома автономними системами охорони (системою відеоспостереження та охоронно-пожежною сигналізацією), то на даний момент їх автономність стає все менш об’єктивною. Запити клієнтів зросли, старі схеми за участю розрізнених систем безпеки перестали задовольняти інтересам. На арену виходять інтегровані системи безпеки.

Проблема забезпечення безпеки з кожним роком стає все гостріше, запити вище. Адже технічний арсенал потенційних порушників так само виріс. Старі види охоронного обладнання не можуть виконувати завдання і мінімізувати витрати. А економія в наш непевний час вельми актуальна. Хоча з іншого боку, саме підвищений попит на охоронні системи відбився на їх вартості, завдяки чому ціна на системи безпеки знаходиться на прийнятному рівні.

Більш складні умови захисту провокують застосування і розробку більш складних охоронних комплексів. На тлі розвитку ринку виникла необхідність інтеграції всіляких підсистем в одну єдину монолітну систему безпеки, яка може вирішувати весь спектр поставлених завдань. Зрозуміло, таке стало можливим за рахунок розвитку обчислювальної техніки і механіки. Це дозволило управляти всією системою одночасно, а системі управляти всіма сегментами і виконавчими механізмами шляхом високошвидкісної передачі та обробки даних.

Не дивлячись на те, що ринок пропонує широкий асортимент моно систем безпеки, які працюють окремо від інших складових технічної охорони, жодна з них не здатна повністю захистити інтереси об’єкту, що охороняється. Вирішити цю проблему інтегровані системи безпеки, які складаються не тільки з підсистем, а й з власних каналів зв’язку, баз даних, алгоритмів роботи та програмного забезпечення. Саме попит на таке обладнання і є основним стимулятором ринку.

Поняття і плюси інтегрованих систем безпеки

Інтеграція — система безпеки об’єкту, що охороняється, яка об’єднує всі підсистеми за принципом програмно-апаратного симбіозу.

Інтегровані системи допомагають вирішити відразу ряд важливих питань:

Зменшити витратну частину об’єкта на забезпечення системами і підсистемами охорони за рахунок зменшення апаратної частини;

Систематизувати і зробити більш зрозумілою інформацію, яка надходить на центральний пульт управління;

У разі частого виникнення однорідних ситуацій, запрограмувати систему на прийняття типових рішень;

Зменшити ймовірність помилок за рахунок внесення корективів в програмне забезпечення і налаштування системи .

Забезпечити більш посилений захист самої системи. Це легше втілити в життя, ніж в разі застосування розрізнених автономних охоронних систем.

Варто відзначити, що на даний момент використання інтегрованих систем безпеки не так поширене. І тому є ряд причин. Багато об’єктів встановлювали системи безпеки досить давно і не бажають витрачатися на переобладнання. Нові клієнти в своїй більшості воліють так само моно системи (відеоспостереження ітдельно, сигналізація окремо) через острах зав’язувати все обладнання в моноліт. Мовляв зламали одне, а то поламали всі і відразу. Але так само можна бачити і прогрес, коли на одному об’єкті можна спостерігати як автономні системи безпеки, так і інтегровані. Наприклад відеоспостереження інтегровано з системою контролю доступу, але охоронно-пожежна сигналізація окремо. І інші варіації.

Плюсом у використанні інтегральних систем безпеки є їх модульна система. При цьому завжди залишається можливість підключення нової підсистеми.
Загалом, за таким обладнанням майбутнє індустрії технічної охорони.